Goede doel: Jeugdsportfonds Amsterdam

Ieder kind moet kunnen sporten. Sterker nog, ik vind eigenlijk dat elk kind het recht heeft om te kunnen sporten. Arm of rijk, dat mag niet uitmaken. Sport verbindt. Op het veld zijn we allemaal gelijk, daar mogen alleen de regels van het spel tellen. En daar mag het geen rol spelen of je ouders veel of weinig geld hebben, of waar je vandaan komt. (Dione de Graaff,  ambassadeur van het Jeugdsportfonds)

Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen waar de financiële middelen ontbreken om lid te worden van een sportvereniging. Door te sporten komen kinderen in contact met andere kinderen en leren zo spelenderwijs, in een nieuwe sociale omgeving, andere regels en omgangsvormen. Regels die ze vaak thuis en op school niet meekrijgen. Investeren in sporten voor kinderen betekent voor hen een grotere kans op een goede toekomst en verkleint de kans op buiten de boot vallen en negatief gedrag. Daarnaast is sporten ook belangrijk om overgewicht tegen te gaan.

Het Jeugdsportfonds Amsterdam betaalt de contributie en/of benodigde sportattributen. In 2016 hebben ruim 6500 kinderen in Amsterdam hierdoor een kans gekregen om te sporten.

Donatie
Doneer een Euro (of meer) om sportkansen te bieden voor álle kinderen in Amsterdam.