Stichting FitKids bedankt de Nesciolopers

Het goede doel van de Nescioloop van 2016 was de Stichting Fitkids. Onlangs ontving de organisatie nogmaals een dankmail.

Hierbij wil ik jou en jouw mede Nescioloop-organisatoren nogmaals hartelijk bedanken voor de bijdrage die Stichting Fitkids in 2016 van jullie ontvangen heeft.
2016 was een geslaagd jaar voor Stichting Fitkids! Wij zijn op 11 nieuwe locaties van start gegaan. Het totaal aantal centra staat inmiddels op 175. Gedurende het jaar hebben er 5.500 kinderen getraind in Fitkids.
Daarnaast zijn wij ook actief bezig geweest met onderzoek. De studie naar bewegingsactiviteit bij kinderen in Fitkids is het tweede jaar ingegaan en zal volgend jaar afgerond worden. Hierin wordt gekeken of kinderen ook daadwerkelijk meer gaan bewegen door Fitkids.
In september zijn wij samen met de Hogeschool Utrecht gestart met het onderzoek ‘Wat beweegt jou!’ met als doel de samenhangende zorg rondom bewegen en sporten te verbeteren tussen kinderfysiotherapeuten en de beweegomgeving van het kind met een chronische ziekte of beperking. Kortom om ervoor te zorgen dat er meer kinderen na Fitkids doorstromen naar een sportclub.
Mede dankzij jullie steun hebben wij dit kunnen realiseren.
Ik wens jullie een heel goede Kerst en een gelukkig en sportief 2017.