Algemene Voorwaarden

Organisatie
Deelname aan de wedstrijden geschiedt op eigen verantwoordelijkheid en risico. AV’23 kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van letsel en/of diefstal.

Alle deelnemers dienen zich te houden aan de aanwijzingen door of vanwege de organisatie. Het evenement is voor lopende deelnemers; skaten, rolschaatsen, fietsen of anderszins niet-lopen is niet toegestaan.

De organisatie is niet aansprakelijk wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden.

Er is een mogelijkheid om eigendommen in bewaring te brengen bij de organisatie (garderobe).

Bij aanwezigheid van hulpdiensten [ambulance, brandweer of politie] op het parcours hebben zij uiteraard altijd voorrang.

Voor de veiligheid van de deelnemers zullen er voldoende parcourswachten langs de route aanwezig zijn. Deelnemers zijn ten allen tijde verplicht om hun aanwijzingen op te volgen.

Inschrijving
Indien u na inschrijving besluit niet deel te nemen aan het evenement, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats dan wel het inschrijfgeld zal op de aangegeven wijze worden geïncasseerd. In uitzondering hierop vindt restitutie wel plaats indien u zich vóór de sluitingsdatum van de inschrijving schriftelijk/per email afmeldt bij de organisatie.

Door uw inschrijving verklaart u op de hoogte te zijn van de risico’s die deelname aan dit evenement met zich meebrengt; u verklaart fysiek in voldoende conditie te zijn om op verantwoorde wijze deel te nemen aan dit evenement. De organisatie wijst u erop dat een periodieke medische keuring aanbeveling verdient.

Het door de organisatie verstrekte startnummer dient duidelijk zichtbaar door de deelnemer gedragen te worden. Het dragen van de ETU chip is verplicht tijdens de wedstrijd, zonder chip wordt u niet opgenomen in de einduitslag.

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, wel kan AV’23 uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van andere activiteiten zoals Start2Run, (Clinics voor de) Nescioloop, de Diemercross en de Middenmeerloop.

Klassement
Bij de wedstrijdloop wordt per categorie het volgende prijzenschema gehanteerd:

  • 1 prijs bij minder dan 6 deelnemers
  • 2 prijzen bij 6 tot en met 10 deelnemers
  • 3 prijzen bij meer dan 11 deelnemers

Bij de wedstrijdloop is voor de uitslag de volgorde van aankomst (bruto tijd) bepalend. De netto tijd wordt ook bepaald maar wordt niet gebruikt voor het vaststellen van de uitslag

Deelnemers aan de 15 KM wedstrijd en de 15 KM trimloop doen automatisch mee voor het eindklassement van Rondje Mokum.